Informace o nás:

Farnost Doubice je spravována z Krásné Lípy.

 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Adresa:
Římskokatolická farnost
Kostelní Vrch 3/10
407 46 KRÁSNÁ LÍPA
 
Tel.: +420 412 383 260
 
E-mail: ant.sedlak@seznam.cz
 
 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.